MANTOLAMA
Before
After
MANTOLAMA

Konutların ısı etkilerine karşı korunmasında en önemli görev dış yapı bileşenlerine düşmektedir. En başta dış duvar ve pencereler olmak üzere çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenlerinin yalıtılması durumunda dış çevreden gelen etkilere karşı konutların korunması sağlanmış olmaktadır.

Konutlarda dış duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları binanın yüksekliğine göre değişiklik göstermektedir. Yüzey ne kadar büyükse ısı kaybı da aynı oranda artış göstermektedir. Çok katlı konutlarda % 40, tek katlı konutlarda ise % 25 civarında dış cephe duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları meydana gelmektedir. Duvarlarda kısa süreli ısıtma söz konusu değilse dış cephe ısı yalıtımı tercih edilmelidir, böylece yapı elemanlarının ısı depolama kapasitesinden de yararlanılmış olunmaktadır. Aynı zamanda bu uygulama tüm yapı kabuğunu yağış suları ve ısı gerilimlerden korumakta, konut ömrünün uzamasına yardımcı olmaktadır.

MANTOLAMA (XPS)
Polistren hammaddesinin ekstrüzyon işlemi ile şişirilmesiyle üretilen ısı izolasyon malzemesidir. Genleşen hücreler bal peteği gibi her kenarından komşu hücreye temas eder. İçerisinde hapsedilen durgun hava sayesinde çok iyi ısı izolasyonu sağlar. Isı iletkenlik katsayıları EPS’ye oranla biraz daha düşüktür yani teorik olarak daha iyi bir yalıtım malzemesidir.

Ayrıca bünyelerine su alma oranları EPS’ye göre daha azdır. Levha yüzeyleri düz, pürüzlü veya baskılı olabilir. Levha kenarları binili (lambalı) olarak üretilebilir. XPS levhalarda en ideal ısı iletkenlik değeri 28-48 kg/m3 yoğunluklar arasında gerçekleşir. Piyasada 20 – 60 mm. kalınlılarda satılırlar.

Özellikleri:

Isı iletim katsayısı : 0,030 – 0,040 W/mK. Bu değerler, malzemenin yoğunluğuna, kullanım sıcaklığına ve malzemenin üretildikten sonraki dinlenme süresine göre değişir.

Yoğunluğu : 25 – 50 kg/m3

Yangın dayanıklılık sınıfı : B1 sınıfı (zor alev alır) malzemedir. (Alman DIN 4102 nolu standart)

Sıcaklığa dayanımı : -50 ile 80 0C arası sıcaklıklarda kullanılabilirler.

Buhar geçirgenliği : Buhar geçirimsizlik faktörü yüksektir. Yoğunluk arttıkça buhar geçirimsizliği de artar.

Basınç dayanımı : Yüksek basma dayanımına sahiptir. (yüksek basınca dayanıklıdırlar) 25 kg/m3 yoğunluktaki basma dayanımı 200 kPA; 45 kg/m3 yoğunluktaki basma dayanımı 600 kPA’dır.

Su emme : Kapalı hücre yapısı sayesinde bünyesine su ve nem almaz. (Su alma yüzdesi hacimce %1 in altındadır). Bu özelliği sayesinde teras çatı yalıtımlarında, “ters teras çatı” uygulaması denilen su yalıtımının üzerine ısı yalıtım levhalarının uygulandığı çözümlerde başarılı sonuçlar verir. Bodrum kat perde duvarlarının yalıtılmasında, döşeme altı yalıtımlarda suya dayanıklı oluşu ve yüksek basma mukavemeti sayesinde başarıyla kullanılabilir.

Boyutsal kararlılığı : Kullanılabilir ölçülerdedir.

Kimyasallara dayanıklılığı : Solvent bazlı boyalara, yapıştırıcılara, tinerlere dayanıksızdır.

MANTOLAMA (EPS)
Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), stiren monomerin polimerizasyonuyla petrolden elde edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Özel üretimlerde taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde işlendiği gri/siyah tonlarında ürünler de mevcuttur.

Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz ‘Pentan’dır. Organik bir bileşen olan pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Açığa çıkan pentan gazı atmosferde zaten bulunan CO2 ve su buharına-H2O’ya dönüşür. Pentanın açığa çıkmasıyla, malzemenin bünyesinde bulunan çok sayıdaki (yoğunluğa bağlı olarak 1 m3 EPS’de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin % 98’i hareketsiz havadır; %2’si ise polistirendir.

Malzeme, küçük tanecikler halinde hammadde olarak temin edildikten sonra ön şişirme işleminden geçer. Bu sırada taneciklerin içindeki pentan gazı ile hava yer değiştirir ve malzemenin istenilen yoğunluğu bu aşamada büyük ölçüde sağlanır. Daha sonra özel silolorda dinlendirilen genleştirilmiş taneciklerin kalıp içerisinde su buharı yardımı ile birbirleriyle kaynaşması ve malzemenin özelliklerini kazanması sağlanır. Tanelerin birbiri ile kaynaşması sonucunda bal peteği görünümünde, arada boşluk kalmadan birbiri ile kaynaşmış çokgenlerin oluşturduğu sürekli bir kütle meydana gelir. Daha sonraki üretim adımları ise malzemenin kullanım sahasına (ısı yalıtım amaçlı veya ambalaj malzemesi olarak) göre değişiklik gösterir.

ÇATI ARASI YALITIMI
Çatı arası izolasyonu binanın ısı kaybında yüksek tasarruf sağlar. Sprey poliüretan köpük çatı arası izolasyonunda ulaşılması zor noktalara ve çatlak yada kırılmış bölgelere de nüfus ettiğinden tavan arası izolasyonu 100% sağlanır. Çatı arası yalıtımı için sprey poliüretan köpük en verimli malzemedir.

Ek yeri olmayan sprey poliüretan köpük ile ısıtılmayan çatı arası zemin uygulamasında mükemmel sonuç elde edilir. Özellikle saçak köşe noktalarındaki hava boşluklarının dolgusu ve çatı dikme zemini etrafındaki dolgu uygulaması, ısı köprüsü oluşmasına izin vermeyeceği gibi kuşların çatı aranıza girmesine müsaade etmez. Ayrıca kiremit veya çatı kaplamanızdan sızma ihtimali olan sular yekpare sprey poliüretan köpük üzerine damlasa veya aksa bile alt kattaki daire tavanına ulaşamaz. Sonuç olarak, yüksek yoğunluktaki sprey poliüretan köpük uygulaması kuşların çatınızın arasına girmesine veya yuvalanmasına müsaade etmeyerek, çatı arası yalıtımınızı ömrünüz boyunca bir daha düşünmemenizi sağlar.